01-termer.jpg

Great Northern

er en af nordens mest bemærkelsesværdige projekter. Med sin golfbane og klubhus i verdensklasse, gør man en forskel, det kan se og mærkes. For at understøtte helheden i golf oplevelsen bygger Great Northern et Spa og wellness område på 2500 m². Vi er som arkitekter glade for denne opgave, der er med til at gøre Fyn og Danmark større.

 

Budweg husene

Budweg husene er 99 boliger på Ejlskovgade i Odense. Et privat boligbyggeri der i form og materialevalg tilstræber god kvalitet.

 


"Vi vil gerne signalere indlevelse og engagement,
og være et spejl på bygherrens bevidsted,
men også gerne et tryllespejl"


Odense Offentlige Slagtehuse

Odense offentlige slagtehuse er et enestående historisk industri kompleks fra 1928.


Korsløkkeparken

Renovering og opdatering af 1156 almene boliger, for Fyns almennyttige Boligselskab, i samarbejde med Landsbyggefonden. En stor bebyggelse der alvorligt trænger til et gennemgribende løft. Archidea udfører i samarbejde med FaB, GBL-landskabsarkitekter og flere ingeniørfirmaer projektet og helhedsplanen til Landsbyggefonden.

Projektet er p.t. så langt at godkendelsen fra Landbyggefonden foreligger, således at den konkrete projektering kan iværksættes.


Trinekær - FaB

”Trinekær” er et projekt der viser nye veje i det almennyttige byggeri. Et energiklasse 1 byggeri der via enkle midler tilstræber en anderledes og tidssvarende arkitektur.
Samtidigt er emnet økologiske og vedligeholdelsesfrie materialer et issue som er indbygget i bebyggelsensom et paradigma. Både af hensyn til miljørigtighed, men også af hensyn til at fremtidssikre bebyggelsen.


"Alt der kan tænkes
kan bygges"


102 Ungdomsboliger - Campus Odense

De 102 studieboliger på Campussletten ved Universitetet er det første byggeri i det nye udviklingsområde ved SDU. Som det første byggeri på stedet vil det danne strømpil for udformning og niveau af kommende byggerier på stedet.

 
 

18 boliger Teglværksgade


Beboerhus - Korsløkkeparken i Odense

I skabelsen af et nyt image til området har det været ønsket fra både boligselskab og beboere at det blev et fælles hus(e) der flyttede grænser for hvad fælleshuse ”normalt” er og ser ud.


Lottrups Gård

Lottrups Gård er en af Odenses fredede bygninger med et herligt gårdmiljø.


 

Ny multihal til Klintebjerg efterskole

Klintebjerg efterskole har længe ønsket sig en hal til multifunktionel idræt, til musik og til forældremøder m.v. Naturen ved Klintebjerg, nord for byen Odense, er sammenlignelig med marsklandet.
Derfor er hallen bygget delvist nedgravet. Trykket i landskabet med Sedum på taget. Som en svag bakke i samspil med skolens øvrige lave bygninger. Alligevel er bygningen stilfærdigt men præcist gjort synlig i kraft af sin indgang og sit skulpturelle udtryk.

 

Fjernvarme Fyn

Hovedadministrationen for hele fjernvarme Fyn samles på Havnegade i Odense. Derfor totalrenoveres 4000m2 erhvervsbyggeri til, hvad vi kalder, en ”Ny definition”.


Bebyggelsen ”Støberiet”

Med en placering tæt på jernbanen og tæt på motorvejen og med Ringe bycentrum i baghaven er placeringen af nye boliger optimal.


"Vi bygger med vilje..."


Vejle Fjord - Termer

De termiske bade... Det er huler i skoven, hvor sanserne får lov at blive tændt. Væggene står i granit. Vandet er råvand. Lamperne er rent glødelys. Man bliver en del af stedet.
Skoven, kløften, kilderne, himlen og fjorden. Et stemningsfuldt sted, hvor vand kan opleves i en verden, der rækker længere.


AB Holmegården - rækkehuse

Renovering og opdatering af 97 rækkehuse for AB Holmegården i Nyborg.

 

Sognehus i Ørbæk

Til undervisning af kommende konfirmander og til sognets aktiviteter i øvrigt er der bygget en nyt hus. Huset ligger tæt på Ørbæk Kirke og kapel, og er bygget med respekt for disse bygninger. Det er udført i et nutidigt formsprog, men referancer til kirkens form og materialer.

 
...

Nyt kapel i Ørbæk

 

Jens Juels Vej - Odense

Renovering og opdatering af 224 almene boliger, for Fyns almennyttige Boligselskab, i samarbejde med Landsbyggefonden. Boligblokkene på Jens Juels Vej har i en årrække trængt til at få udskiftet facadepartier og få renoveret altangangene. Dertil kommer tilførte opholdsaltaner samt nye klimaskærme. Endelig er tidssvarende elevatorforhold et ”must”.